Ankkuroimme palvelumme

neljään teemaan.

1. ELINVOIMALLA ON LÄHDE

Elinvoiman lähde löytyy, kun työpaikoilla kilpaillaan sanan alkuperäisessä latinankielisessä merkityksessä eli pidetään yhtä ja tullaan yhdessä osaksi jotakin suurempaa. Yhteiskehittelevä työyhteisö / organisaatio on uusiutuva, kestävä ja palautumiskykyinen. Tällöin tuottavaisuus ei ole päämäärä vaan seuraus.

 

2. LUOTTAMUKSELLA ON JUURET

Luottamuksen juuret versovat ihmisissä itsessään. Luottamus rakentuu ihmisten kohtaamisessa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Luottavainen ihminen on myös tuottavainen.

 

3. IHMISYYDESSÄ ON YDIN

Ihmisen ja työn välinen suhde ja koko työelämä kehkeytyvät paremmaksi, kun ihmiset ovat selvillä siitä

  1. Keitä he työntekijöinä ovat ja mihin he tuntevat yhteenkuuluvuutta?
  2. Mihin he työroolissaan sitoutuvat ja pyrkivät ylläpitäen samalla mielekkyyden ja hallinnan kokemusta osana suurempaa systeemiä?
  3. Mistä he työssään välittävät ja mitä he arvostavat?

Ihmisyyden ytimeen ei ole oikotietä, mutta sinne kurottaminen luo tuottavaisuuden ja luottamuksen kulttuuria koko organisaatioon.

 

4. MUUTOKSESSA ON PUNAINEN LANKA

Muutos on kykyä löytää uusia tapoja toimia ja ajatella, ottaa riskejä ja tunnustaa erilaisuutta. Kun muutoksessa on punainen lanka, se on turvallisempi ja myös toivottavampi vaihtoehto kuin paikallaan pysyminen.

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ