Pasi Lankinen

pasi.lankinen@forumnexi.fi


Osaamiseni fokusta Forum Nexissä luonnehtii ammattinimike merkityksellistäjä. Vahvuuteni työnohjauksessa ja organisaatioiden kehittämisessä on sen selvittäminen, miten kieli toimii työssä ja työstä puhuttaessa, miten kieli luo merkityksiä ja rakentaa päivittäistä todellisuutta työpaikoilla - ja miten tämä kaikki tieto auttaa työyhteisöjen elinvoiman kehkeyttämisessä. Koulutukseltani olen työnohjaaja (STOry), tiedottaja ja suomen kielen tohtori.

Yli 25 vuoden kokemus viestinnän opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa sekä suomen kielen tutkijana antaa erinomaiset lähtökohdat analysoida työyhteisöjen tapaa tuottaa merkityksiä, tapaa olla olemassa kielessä ja kielen kautta. Tarkastelun päähuomio voidaan kiteyttää muutamaan tärkeään kysymykseen: Miten työntekijät ymmärtävät työnsä ja asemansa osana työyhteisöä? Miten johto luo ymmärrystä yhteisön toiminnasta niin itselleen, yhteisön jäsenille ja kaikille muillekin toimintaverkostonsa osapuolille? Miten me kielellä rakennamme sitä systeemistä kokonaisuutta, jossa me kaikki elämme ja työskentelemme? Vastausten löytyminen edellä esitettyihin kysymyksiin on työyhteisön toiminnan ja oppimisen kannalta elintärkeää.

Työyhteisön yhteisen kielitietoisuuden lisäämiseksi on keskeistä oivaltaa kielen perimmäinen olemus – muun muassa sille ominainen luovuus – ja ottaa se todesta omassa työssään, nähdä siihen sisältyvät monenlaiset mahdollisuudet. Olen tarkastellut aihetta eri näkökulmista joissakin artikkeleissa (esim. Innovaatiokielioppi teoksessa Kestävä innovointi, Metropolia 2014) sekä tietoteoksissa Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen (2013) ja Johtajakirja (SKS 2010).

Tavoitteeni on jakaa ainutlaatuista osaamistani työyhteisöjen hyväksi ja päästä suorittamaan harkittuja kielitietoisuusoperaatioita organisaatioiden arkeen – jotta työnteko voisi toisinaan olla myös yhtä juhlaa.

Forum Nexi - Pasi Lankinen

Herkistyminen karaisee.

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ