Sari Valoaho

sari.valoaho@forumnexi.fi


Toimin tällä hetkellä työnohjaajana (STOry), työyhteisöjen kehittäjänä ja kouluttajana. Aiemmin olen työskennellyt lähes 15 vuoden ajan kolmannella sektorilla koulutus-,  asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä lasten psykiatrisessa hoitotyössä ja hoiva-alan ammattilaisena. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja sairaanhoitaja.

Työnohjaajana sekä työyhteisöjen kehittäjänä ja kouluttajana toimin erilaisten työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kanssa. Koulutustaustastani ja aiemmasta työkokemuksesta lähtöisin minulla on erityisosaamista ja ymmärrystä etenkin kolmannen sektorin, sosiaali- ja terveys sekä kasvatus- ja opetusalan organisaatioiden ja työyhteisöjen parissa työskentelyyn.

Työskentelyni lähtökohtana on psykodynaaminen ihmiskäsitys ja systeemisanalyyttinen näkökulma. Tarkastelun ja kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ihmisen yksilöllinen kasvu ja kokemusten tuottama merkityksellisyys, yhteisöllinen oppiminen organisaatiossa sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tavat ja mahdollisuudet.

 Tavoitteeni on vahvistaa ihmisten ja työyhteisöjen inhimillistä kestävyyttä ja resilienssiä sekä edistää yksilöllisiä toimintavalmiuksia, jotta ihminen voi työssään hyvin ja kokee onnellisuutta.  Työssäni haluan tukea dialogisuuden toteutumista työyhteisöjä kannattelevana arvona ja vuorovaikutussuhteiden ammatillisena asenteena.  Uskon, että dialogi on tie kohti työelämän kestävää kehitystä: parhaimmillaan se saa työnteon sujumaan kuin tanssin.

Forum Nexi - Sari Valoaho

Dialogi – tie kestävään kehitykseen

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ