Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelujemme tavoitteena on tarjota osallistujille vihanta oppimisen ja oivaltamisen elämys, jonka edestä joutuu näkemään muutakin kuin paikalla olemisen vaivaa. Koulutusten teemat ja toteutustavat elähdyttävät ja liikuttavat tunteita, ja ne virtaavat kuin virkistävät vuoripurot työn arkeen.

 

Koulutamme työyhteisöjä, tiimejä, ryhmiä, toimintayksiköitä ja yrityksiä seuraavista aihekokonaisuuksista

 • Työn hallinta, työmielekkyyden lujittaminen ja oman työn johtaminen
 • Tuunaustalkoot työssä ja työyhteisössä
 • Muutostilanteiden punainen lanka
 • Yhteiskehittely- ja dialogitaidot työyhteisössä
 • Arvot, eettisyys ja työelämän ihmiskäsitys
 • Psykososiaalinen työterveys ja sen vahvistaminen

 

 

Koulutamme lisäksi sosiaali- ja terveysalojen sekä kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisia seuraavilla aihealueilla:

 • Elinvoimaa ja tuottavaisuutta työhön
 • Henkinen hyvinvointi ja mielen voimavarat
 • Työntekijään kohdistuvan väkivallan kohtaaminen ihmissuhdetyössä
 • Asiakkaan suojeleminen väkivallalta: ammatillinen vastuu ja auttamisen keinot
 • Väkivallan kokemisen psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset
 • Avuttomuuden kohtaaminen vuorovaikutus- ja ihmissuhdetyössä

 

 

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjoamme myös seuraavia erityisteemoja

 • Lapsen / nuoren suojeleminen väkivallalta: ammatillinen vastuu ja auttamisen keinot
 • Väkivallan kokemisen vaikutukset lapsen / nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • Psyykkisesti haavoittuneen lapsen / nuoren pedagoginen kohtaaminen ja oppimisen tarpeet

 

Jokainen teema muotoillaan koulutuskokonaisuudeksi asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutukset hinnoitellaan asiakaskohtaisen suunnittelutyön ja käytännön toteutuksen perusteella.

Kutsumme yhteyteen, jotta voimme tutkia ja muotoilla yhdessä, millaisella koulutuksella voimme parhaiten tukea asiakkaamme myötäkäyntiä ja menestystä omassa toiminnassaan.

yhteys@forumnexi.fi
p. 044 989 0 515

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ