Työnohjauspalvelut

Tavanomaisen työnohjauksen sijaan kannustamme työyhteisöjä ja -ryhmiä sekä tiimejä ja työntekijöitä lähtemään labyrinttiin.
Forum Nexin labyrintissa jokainen löytää ja kulkee oman reittinsä työroolistaan käsin kohti uusia oivalluksia, kohti ihmisyyden ydintä, elinvoiman lähteelle vapautuen samalla kaikesta turhasta ja kuormittavasta.

Kolme esimerkkiä toteutuksesta

Labyrintti 1 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin käännekohtiin

4–6 x 1,5 tai 2 h
sisältää akuutin tuen tavoitteet, työnohjauskohtaamiset, tukitehtävät ja loppuarvioinnin käännekohdan merkityksistä

Labyrintti 2 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin edistysaskeliin

1 vuosi (= 11 kk) x 1,5 tai 2 h
sisältää askeltavoitteet, työnohjauskohtaamiset, välitehtävät, väli- ja loppuarvioinnit sekä yhteenvedon otetuista edistysaskelista

Labyrintti 3 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kehityskulkuihin

  2–3 vuotta (22–33 kk) x 1,5 tai 2 h
sisältää kehitystavoitteet, työnohjauskohtaamiset, kasvutehtävät, väli- ja loppuarvioinnit sekä yhteenvedon käydystä kehityskulusta

Labyrinttien sisällöt muotoillaan asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Palvelukokonaisuus hinnoitellaan asiakaskohtaisen suunnittelutyön ja käytännön toteutuksen perusteella.

Kutsumme yhteyteen, jotta voimme tutkia ja muotoilla yhdessä, millaisella labyrintilla voimme parhaiten tukea asiakkaamme myötäkäyntiä ja menestystä omassa toiminnassaan.

yhteys@forumnexi.fi
p. 044 989 0 515

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ