Tähän luotamme

KAIKEN TAKANA ON ARVOT

Sitoudumme työskentelemään arvojamme noudattaen. Sitoudumme myös edistämään arvokeskeistä työtapaa suomalaisessa työelämässä ja työpaikoilla.

1. Ihmisyys

Autamme asiakkaitamme luomaan sellaiset inhimilliset toimintavalmiudet, psykososiaaliset olosuhteet ja organisaation sielunelämän, joiden kautta ihmiset voivat avartua, toteuttaa itseään työssään tyytyväisinä ja suorittaa työtehtävänsä vuorovirtaavassa arvostuksen ilmapiirissä.

 

2. Tuottavaisuus

Olemme sitoutuneet selvittämään yhdessä asiakkaamme kanssa, miten voimme parhaiten tukea jokaisen yksittäisen työntekijän tuottavaisuutta, innostusta ja turvallisuutta ja koko organisaation myötäkäyntiä työelämässä, sekä luoda ja lujittaa ihmisen ja työn yhteenkuuluvuutta.

3. Luottamus

Työskentelemme asiakkaamme parhaaksi avoimen, riippumattoman ja puolueettoman kumppanuuden hengessä oman työmme laatua arvioiden yhdessä asiakkaan kanssa.

 

4. Vastuuntunto

Huolehdimme omalla työllämme suomalaisten paremmasta työkyvystä ja mielekkäästä työkunnosta, ja kannamme näin yhteiskunnallista vastuuta suomalaisten työurien pidentämisestä, sekä työelämästä syrjään joutuneiden työhön kiinnittymisestä, maahanmuuttaneiden työelämään juurtumisesta ja kokeneiden työntekijöiden työelämässä pysymisestä.

VISIOMME

Olemme työelämään suunnattujen asiantuntija- ja kehittämispalveluiden innostavin, taitavin ja rohkein yhteistyökumppani. Olemme elinvoiman lähde vailla vertaa.

MISSIOMME

Luomme ja toteutamme palveluita, joilla on viisi tasavahvaa ulottuvuutta:

 • Toiminnallinen: näemme vaivaa asiakkaan ja koko suomalaisen työelämän parhaaksi
 • Psykologinen: kosketamme asiakkaan sisintä ja synnytämme yhdessä asiakkaan kanssa arvokkaita ja vuorovirtaavia tunnelmia työpaikoille
 • Sosiaalinen: luomme työpaikoille tuottavaista, elinvoimaista ja inhimillistä identiteettiä
 • Eettinen: teemme reilusti nykyistä parempaa työelämää sekä reilusti iloisempia ja onnellisempia työtä tekeviä ihmisiä, ihmisyhteisöjä ja organisaatioita
 • Yhteiskunnallinen: kannamme vastuuta sekä suomalaisten psykososiaalisesta työterveydestä että palveluinnovaatioiden kehittämisestä kansantaloutemme menestyksen vahvistamiseksi

TYÖSKENTELYMME OHJAAVAT KÄYTÄNNÖLLISET ARVOT

 • Ilo luoda yhteyksiä
 • Tahto välittää ja tehdä hyvää
 • Taito uudistua
 • Yhdessä onnistuminen
 • Inhimillisten toimintavalmiuksien lujittaminen
 • Toivon ylläpitäminen

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ