Työnohjauspalvelut

Tavanomaisen työnohjauksen sijaan kannustamme työyhteisöjä ja -ryhmiä sekä tiimejä ja työntekijöitä lähtemään labyrinttiin.
Forum Nexin labyrintissa jokainen löytää ja kulkee oman reittinsä työroolistaan käsin kohti uusia oivalluksia, kohti ihmisyyden ydintä, elinvoiman lähteelle vapautuen samalla kaikesta turhasta ja kuormittavasta.

Kolme esimerkkiä toteutuksesta

Labyrintti 1 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin käännekohtiin

4–6 x 1,5 tai 2 h
sisältää akuutin tuen tavoitteet, työnohjauskohtaamiset, tukitehtävät ja loppuarvioinnin käännekohdan merkityksistä

Labyrintti 2 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin edistysaskeliin

1 vuosi (= 11 kk) x 1,5 tai 2 h
sisältää askeltavoitteet, työnohjauskohtaamiset, välitehtävät, väli- ja loppuarvioinnit sekä yhteenvedon otetuista edistysaskelista

Labyrintti 3 – yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kehityskulkuihin

  2–3 vuotta (22–33 kk) x 1,5 tai 2 h
sisältää kehitystavoitteet, työnohjauskohtaamiset, kasvutehtävät, väli- ja loppuarvioinnit sekä yhteenvedon käydystä kehityskulusta

Labyrinttien sisällöt muotoillaan asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Palvelukokonaisuus hinnoitellaan asiakaskohtaisen suunnittelutyön ja käytännön toteutuksen perusteella.

Kutsumme yhteyteen, jotta voimme tutkia ja muotoilla yhdessä, millaisella labyrintilla voimme parhaiten tukea asiakkaamme myötäkäyntiä ja menestystä omassa toiminnassaan.

yhteys@forumnexi.fi
p. 044 989 0 515

Labyrinttisymbolilla on ikiaikaisia inhimillisiä merkityksiä. Alun perin labyrintti symboloi valaistukseen (labyrintin keskipiste) johtavaa polkua, jonka alkupisteenä on syntymä. Myöhempinä aikoina labyrintin keskus on ollut polkua etenevä ihminen, joka kulkiessaan heijastaa ja etsii humanistisia opetuksia ja arvoja. Tämä Domus Daedali symboloi ihmisen sisäisiä taitoja ja luomisvoimaa. Nykyaikana labyrintin kulkeminen esimerkiksi puistoissa, luonnossa ja rakennuksissa symboloi tapaa vapautua stressistä ja mielipahasta.

Forum Nexin liikemerkissä oleva labyrintti kuvaa itseen ja työyhteisöön tutustumisen symbolista toteutustapaa. Jotta ihminen pääsisi yhteyteen itsensä, työnsä ja toisten ihmisten kanssa, on hänen lähdettävä kulkemaan omaan labyrinttiinsa. Olennaista on, että tien taivaltamisessa tarvitaan toisten ihmisten apua.

Labyrintissa on turvallista astella, sillä konkreettisesti labyrintti on rakennelma, jossa on yksikäsitteinen kulkureitti portilta keskustaan ja takaisin – toisin kuin sokkelo, joka on täynnä umpikujaan johtavia reittejä. Rohkaisemme siis asiakkaitamme: ”Mene itseesi, ja tule kaikin mokomin myös ulos!”

” Toisinaan, mutta harvoin,

joku meistä todella näkee toisen:

 

hetkeksi ihminen tulee näkyviin

kuin valokuvassa mutta selvemmin,

ja taustalla näkyy jotakin

hänen varjoaan suurempaa.

- - - -

Hän kasvaa esiin siitä, se hänestä.

Se on hänen elämänsä, hänen labyrinttinsa.”

(Tomas Tranströmer)

YHTEYSTIEDOT

SEURAA MEITÄ